بحث های مکر باهمسر


سؤال :

سلام شوهرم میگوید حقوقت باید دست من باشد و من دوست ندارم اول به من گفت از اینکه بگم حقوق من بدش می آیدنگفت باید بدهی دست من،ومن دوست ندارم دوست دارم ازحقوقم استفاده کنم وپس اندازی برای آینده ام داشته باشم این همه همیشه باهم بحث میکنیم دیگر خسته شده ام گاهی به جدایی فکر میکنم امااینکه دوستش دارم میگذارد نمیدانم چه کنم با او حرف میزنم اما نه اون مرا قانع میکند ونه من واخر باز باهم جدل میکنیم وکار به قهر دعوا میکشد وباز آخر این منم که بااوصحبت میکنم تو رو خدا کمکم کنید میترسم دیر شود ومن تصمیم خوبی نگیرم ممنون


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم شغل و درآمد زن اقتدار و ارزش مرد را آسیب می زند توصیه من این است که از شغل انصراف دهید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#شغل خانم