توضیح بیشتر


سؤال :

با سلام من بسته پایه ریزی ازدواج موفق شما را تا نصفش دیده ام آیا در فایلتان در مورد اشتغال زنان هم صحبت کرده اید؟؟؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم در مورد اشتغال زن در بسته آموزشی * مدیرت روابط در خانواده * و همچنین در سئوالات مطرح شده در همین سایت توضیح داده ام

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اشتغال و تحصیل زن