کارمندی یا معلمی یا پرستاری


سؤال :

باسلام اشتغال برای زنان خوب نیست و جدای از بحث فعالیت یا اشتغال برای زنان یک سوال دارم::: اگر من دختر خواستم سر کار بروم از بین شغل معلمی که 24 ساعت در هفته هست و پرستاری که شیفتی میباشد و شغل کارمندی کدامیک بهتر است؟؟؟به قول معروف از بین بد و بدتر کدامیک بهتر هست؟ به نظر خودم چون در آینده میخواهم تشکیل خانواده بدهم شغل معلمی سازگارتر هست؟؟؟ هم از لحاظ محیط هم از لحاظ نوع کار . منظورم اینه که اگر فقط در این 3 مورد حق انتخاب داشتم کدام بروم ؟ نظر شما چیست؟ التماس دعا


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم فعالیتی که با ویژگی های روان رفتاری زن هماهنگ است و قصد از حضور در آنها اشتغال و درآمد نیست و فایده و تاثیر داشتن است ،‌ نه تنها منعی ندارد که مفید هم هست بشرط آنکه گرفتار قواعد و ضوابط الزام آوری که لطافت و آرامش زن را تخریب می کند در میان نباشد معلمی که کار تربیتی زن را ممکن می کند مفید است

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#شغل