سوال مهم


سؤال :

سلام پیرو جواب سوال قبلیم که فرمودید: اینکه انتظار داشته باشید کسی که سالهایی را به فعالیتی مشغول بوده است از آن ثمری نداشته باشد و نقشی بدنبال آن پیدا نکند ، انتظار درستی نیست . به چه معناست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یعنی باید چه کار کنم؟ منظورتان از : از آن ثمری نداشته باشد و نقشی بدنبال آن پیدا نکند ، انتظار درستی نیست چیست؟؟؟ (ضمنا با شغل معلمی زن که کنترل شده باشد مشکلی ندارم.)


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم یعنی وقتی خانم سالها مشغول تحصیل و فراگیری دانشی تا سطوح بالا باشد ، انتظار دارد آن دانش را در عرصه های عملی و کاری هم بکار بگیرد . و اگر شما بگویید تا هر جا که می خواهد تحصیل کند مانعش نمی شوم ولی با اشتغالش مخالفم ، می شود همان تلاش بی ثمر

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اشتغال و تحصیل زن