سوال مهم


سؤال :

سلام این را بگویم یا خیر: در مورد کارش بگویم : من با شغل شما مشکلی ندارم ولی اگر پس از تشکیل زندگی و به خصوص بچه دار شدن با توجه به شغل شما اداره زندگی و تربیت بچه برایمان سخت شد آیا شما اولویت را به کارتان میدهید یا به گرم داشتن کانون خانواده و در این راستا حاضرید ساعات شغل خود را کمتر کنید یا اگر لازم شد از شغل خود انصراف دهید ؟ این را بگویم بهتر است یا اینکه شما نظر دیگری دارید؟ آیا درست است؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم خواستگاری جای قول و وعده نیست . جای شناسایی اهداف و مقاصد و روشهای زندگی کردن است . آنچه شما باید برای ایشان توضیح روشن و مفصلی بدهید نگاه و موضع تان به اشتغال زن است و ایشان هم باید شرح روشنی از خودش و قصدش و منشش در این باره بدهد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#خواستگاری