شوهرم پشیمونه


سؤال :

من چهار سال که ازدواج کردم اوایل به شوهرم خیلی محبت میکردم وتو سکس براش سنگ تموم میگذاشتم اما بعدا وقتی بی محبتی های اون دیدم منم مثل خودش شدم حالا شوهرم خیلی پشیمونه خیلی عوض شده همش سعی میکنه کارهایی که من دوس دارم انجام بده اما من خاطرات بد گذشته میاد سراغم شاید چند روزی را خوب باشم ولی حرف ها وحدیث های گذشته میاد سراغم ومن اون روزا یادم میاد چیکارکنم که فراموش کنم شوهرم اصلا دوس ندارم اصلا باهاش یه کلمه حرف نمیزنم حاضرم از همه خواسته هام بگذرم اما چیزی از اون نخوام فقط چون میدونم به هیچ وجه طلاقم نمیده وخانوادمم نمیذارن مجبورم زندگی کنم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اینکه شما با چند سابقه که می تواند خیلی معمولی و از سر عدم شناخت مرد از زن و زن از مرد باشد ، اینقدر تاثیر بگیرید ، اشکال بزرگی ست و شما باید این روحیه تان را اصلاح کنید بجای آنکه دنبال این باشید که فاصله بگیرید و مقاومت کنید و یا بدتر از آن به بی میلی و فکر جدایی مبتلا بشوید برای همسرتان هم شرح بدهید که این بدرفتاری ها و فاصله گیری های من بخاطر آن سابقه ای ست که در روح و روانم جمع شده است و دکتر حبشی گفته است لازم است این حالات و سوابق روحی ام را برایت شرح دهم و بگویم چه کار کنی من روحیه ام اصلاح می شود . و آنگاه هر کاری که همسرتان انجام دهد شما را بهتر می کند را یادش بدهید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#ابرازنیاز