شکوه له شده مرد


سؤال :

مردی هستم که زنی دارای لطافت بسیار کم و شاید خشن (متاسفانه) که نتها مرا خرد نموده و هیچ از شکوه من را باقی نگذاشته است مرا ترک کرده و انتظار ابراز شرمندگی و... از طرف من است حال من باید چه کنم این در حالی است که این رفتار او را ناشی از خواستهای خانواده زنم می دانم که می خواهند آرزوهای خود را در او بیافرینند من او را دوست دارم ولی با این شرایط ... مانده ام چه کنم آرزو ها و اهداف خودمان یا ... لطفاً کمکم کنید ...فوری


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم خیلی شفاف و روشن و صریح و بدون دعوا و تندی به او بگویید که با اقتدارتان چه کرده است و بخواهید که بسته آموزشی مرا ببیند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#ابراز نیاز