پیوسته می گوید به من محبت کن


سؤال :

همسرم شدیدا عاطفی است و بارها اظهار می کند که کمبود محبت دارد و پیوسته می گوید به من محبت کن و من رو دریاب. در طول روز پیوسته تقاضای دیده بوسی دارد و مثلا هر بار که از جلوی هم رد می شیم، و پس از آن خیلی اظهار خوشنودی می کند در صورتی که برای من کاری تکراری و برای ناراحت نکردن اوست. زمانی هم که از او میپرسم که مقصود تان از دریافتن چیست پاسخی نمی دهد و بارها می گویم که واضح مقصودتان را بگوئید که می گوید شما باید متوجه باشید و در هر حال به نیاز من پی ببرید (دیده بوسی، رابطه زناشوئی و ... ). یا بسیار دوست دارد که کاری که انجام می دهد بسیار از کار او تعریف کنم و یا اگر نظری می دهد قطعا نظر او را تایید کنم و اگر این کار را نکنم ناراحت می شود در صورتی که من واقع بین هستم و کاری ندارم که حرف مربوط به کیست فقط به صحت و راستی آن کار دارم و تایید یا رد می کنم. حال نمی دانم به چه صورت باید با ایشان رفتار کنم تا همسوئی بین گرایشات من و ایشان بوجود آید. و دلخوری در هیچ کداممان ایجاد نشود؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم آنچه شما گفته اید مشکلات همسرتان نیست بلکه ویژگی عمومی زنان است شما احتیاج دارید برای آشنایی با آنچه زن هست و آرامش می کند ، بسته آموزشی مرا با عنوان " مدیریت روابط در خانواده " ببینید برای تهیه آن از طریق قسمت فروش محصولات همین سایت اقدام کنید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#کمبود محبت