ارتباط با همسر و لج بازی


سؤال :

سلام دکتر حبشی . در اینکه همسرم باهام لج نکنه نمی دونم چیکار کنم؟ همیشه لج بازیاشو مبناش بر کارهای گذشته منه . چقدر خوبی کنم که یادش بره ؟ بعضی وقتا انقدر به اتفاقات گذشته می پردازه که دیگه نمی تونم خودمو کنترل کنم!!!


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم برایش توضیح بده که این رفتارت بجای آنکه مرا به خودم بیاورد منجر به رنجش من و فاصله از تو و از دست رفتن عواطفم می شود

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#لج بازی