تکرار دوباره سیگار


سؤال :

سلام .شوهرم چند ماه پیش اعتراف کرد که سیگارمیکشیده و دیگه 6ماه که نکشیده قول داد که دیگه هم نمیکشه و منم بخشیدمش...بااین که بهش گفتم این دفعه اخره که میبخشمت ولی دوباره داره تکرار میکنه... احساس میکنم این بخشیدن های منو یه طوری به مسخره گرفته.


جواب :

سلام .شوهرم چند ماه پیش اعتراف کرد که سیگارمیکشیده و دیگه 6ماه که نکشیده قول داد که دیگه هم نمیکشه و منم بخشیدمش...بااین که بهش گفتم این دفعه اخره که میبخشمت ولی دوباره داره تکرار میکنه... احساس میکنم این بخشیدن های منو یه طوری به مسخره گرفته.

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#سیگار
#دخانیات