با قلیان کشیدنش به زور کنار آمدم


سؤال :

باسلام .شوهر من هفته ای یک بار با دوستانش به قهوه خانه میرود .اگر تفریح سالم ودوستان سالم داشت نگرانی کمتری داشتم جدیدا متوجه شده ام به سمت سیگار هم رفته من با قلیان کشیدنش به زور کنار آمدم دیگر چه رسد به سیگار .این روز ها خیلی به من سخت میگذرد چند مشاوره رفته ام اما همه شان به حرف هایم گوش میدهند اما جواب قانع کننده ای نمیدهند من با ایمان ضعیفش با اخلاق تندش چه کنم؟خواهش میکنم بگویید باید چه رفتاری داشته باشم خیلی سعی میکنم خودم را راجع به رفتارهایش نگه دارم وصبورباشم امابعضی وقتها هم ازکوره در میروم وصبرم تمام میشود


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم لطیف و عاطفی و نرم ، اما محکم و بی اغماض در برابر هر انحراف کوچکی پایداری کنید حتی جواز قلیان هم شدیدا غلط است

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#قلیان