برخوردمناسب پس از پیداکردن بسته سیگار


سؤال :

اگر تو ماشین همسرمون یه بسته سیگار پیدا کردیم که چندتاش نبود چطور برخورد کنیم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم بجای ثابت کردن و مجادله کردن و شکایت و غوغا و اعتراض ، کافیست بگوییم : من از لحظه ای که با این سیگار روبرو شده ام به هم ریخته ام و دائما در فشار روحی شدیدی بسر می برم و پس از این توضیح ملتمسانه بخواهید که همسر در این باره آرامتان کند اگر پرسید چطور آرام می شوید ، هر رفتاری که باعث آرامش تان می شود را روشن و واضح برایش شرح دهید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#سیگار
#دخانیات