دروغ گفتن پنهان کاری


سؤال :

با سلام . در زمان خواستگاری یکی از سوالهایم از همسرم سیگار کشیدن بود که ایشان گفتند سیگاری نیستند . الان فهمیدم همسرم سیگاریه وتو این مدت بهم دروغ می ;گرفته نسبت بهش بی اعتماد شدم نسبت به زندگیم دلسرد شدم چکار کنم ایشان هم هیچ اقدامی نسبت به ترک سیگار نمیکند بلکه بیشتر هم شده چه کنم سیگار رو ترک کنه


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم بدون اعتراض و شکایت و مجادله و بدرفتاری ، با حالتی آرام و عاطفی برایش صریح و شفاف توضیح بده که : این مسئله علاوه بر آثار وضعی اش که به هیچ وجه برایم قابل تحمل نیست ، دارد روی انگیزه ، عاطفه ، آرامش و سلامت روحی من اثر تباه کننده ای می گذارد و هرکار می کنم خودم را آرام کنم نمی توانم و عمیقا به تو پناه آورده ام که با ترک این مسئله مرا از این مصیبت بزرگ رهایی بدهی اگر قبول نکرد با من صحبت کند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#سیگار
#دخانیات
#ابراز نیاز