مصرف ناس


سؤال :

سلام چیزی که در موردش می نویسم ... حتی نوشتنش هم من رو آزار میده... آقای دکتر ناس یک ماده مخدر است؟؟ آخه چرا این چیزا رو در هر مغازه ای می فوشند...؟؟ متاسفانه همسر من این کار رو انجام میده و خودش اعتقاد داره که این اعتیاد نیست... من از یک خانواده کاملا سالم و سنتی هستم و متاسفانه هیچ اطلاعاتی ندارم لطفا بفرمایید چه میزان این کار همسرم خطرناکه...؟؟؟ ممنون


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم الزامی ندارد که یک رفتار تنها بخاطر خطرناک بودنش ترک شود . همین که این رفتار شوهر ، آرامش و امنیت فکری و روحی شما را به هم ریخته است ، دلیل کافی برای ترک این رفتار است بجای بحث کردن بر سر زیان و ضرر مصرف این ماده ، لازم است با آرامش و متانت و بدون مجادله و هیاهو ، برایش شرح دهی که من از مصرف این ماده توسط شما دچار ناامنی شدیدی می شوم که نمی توانم به زندگی و وظایف همسری ام بخوبی برسم

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#ناس