روابط با همسر


سؤال :

من و همسرم رابطه خوبی باهم داریم. وقتی از همسرم پرسیدم چه کسی را بیشتر از همه دوست داری؟ گفت: مادرم(به دلیل سختی های خیلی زیادی که تحمل کرده).مثل آب سردی بود که روی من ریخته باشن.سخته تحمل کردنش.هروقت یادم میاد خیلی ناراحت میشم.بعد از مدتی وقتی یکبار دیگه مطرح کردم گفت: فکر نکن تک ستاره هستی! فکر نکن طاق آسمون باز شده و تو اومدی پایین! با اینکه رابطه خوبی با هم داریم ولی اینا زندگی رو برام سخت و بی انگیزه میکنه...


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم از سئوال قبلی تان هم پیدا بود که شما خیلی آدم حساس و زودرنجی هستی و بجای دریافت محتوای کلام ،در سطح آن باقی می مانی ! مثلا اینکه این آقا مادرش را بیشتر از همه دوست دارد ، به دوست داشتن شما لطمه می زند؟! و آیا این آقا می تواند بواسطه بیشتر دوست داشتن مادرش به آغوش او برود و با او نزدیکی کند؟!!! مثل این می ماند که مادرش برود و بپرسد چرا به من که دست می زنی و می بوسی تحریک نمی شوی و لذت نمی بری ولی با خانمت می بری و بخاطر این موضوع قهر کند؟!! یا آن جمله فکر نکن طاق آسمون ، این جمله در مورد همه هست ، حتی خودش و مادرش ! اگر شما از ایشان بپرسی طاق آسمون برای تو سوراخ شده یا مادرت می گوید برای ما؟!! بجای این رنجش های کودکانه به تقویت عواطف زندگی ات با شوهرت بیاندیش . ببین چه کار بکنی که میل و شوقش را به خودت دوچندان کنی . با این حساسیت و رنجش ، بهره بردن از زندگی ممکن نیست

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مسائل خاص