اهمیت ندادن به نماز


سؤال :

سلام همسر من نماز صبح نمیخونه یعنی بیدار نمیشه هر چی صداش میزنم میگه الان بلند میشم نماز ظهر و شب رو هم میره مسجد اگه نره آخر وقت خونه میخونه تازه گاهی هم فراموش میکنه خودش هم این کاهلی رو قبول داره اما تلاش خاصی نمیکنه من باید چی کنم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم زن که نباید صبح برود و شوهرش را برای نماز صدا بزند! باید با ناز و ور رفتن و بازی با شوهر ، خواب را از سرش بپراند . آنوقت شوهر یا با وضو نماز می خواند یا با غسل

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#نماز