ازدواج موقت


سؤال :

سلام . همسرم در مورد صیغه با من شوخی می کند بسیار از او دلخور شده و بسیار شکاک شده ام. البته چندباری که حرفش پیش آمده از ازدواج موقت حمایت می کند و می گوید حکم خداست و تو حسودی!هرچه به او می گویم که حرفهایت مرا اذیت می کند اما باز هم هرازگاهی تکرار می کند. نمیدانم چه کار کنم.تمام فکرم مشغول این قضیه است. از بقیه جهات همسرم خیلی آدم خوبی است اما این قضیه باعث شده که مهربانی هایش را باور نکنم و دلسردی دارد ایجاد می شود! خواهش می کنم راهنمایی ام کنید که چه کار بکنم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم نگرانی ها و آشفتگی هایتان را با غلظت زیاد و شرح مفصل به همسرتان منتقل کنید و بجای اینکه حکمی متعاقب آن بدهید و شکایتی بکنید ، ملتمسانه بخواهید شما را از این نگرانی ها آزاد و رها کند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#ابراز نیاز
#ازدواج موقت