ایجاد حس تامین در مرد


سؤال :

ایجاد این حس به ترک شغل یا سپردن مدیریت مالی به همسر منوط شده همسر من به کرات و صراحتا از علاقه من به سپردن مسئوولیت مالی به ایشان شکوه کردهکاش راه دیگری مطرح میکردید..مردان ما از قالب سنتی خویش خارج شده اند


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم من متوجه سئوال و اشاره تان نشدم و هیچ سابقه ای هم از شما در فایل های قبلی نبود اگر احیانا به سخنرانی من با موضوع ریشه و کلید مرد اشاره دارید باید عرض کنم آنچه مبسوط شرح داده ام هیچ ربطی به قالب مرد ندارد که شما آنرا به سنتی ترجمه کرده اید و فرموده اید که در عصر لابد مدرن الان از قالب سنتی خود عبور کرده اند ! توضیح من در مورد ریشه خلقتی مرد است . یعنی آن چیزی که خداوند بر مبنای آن مرد را آفرید اما اینکه سبک های غلط زندگی ( مثل آنچه منبعث از فرهنگ غربی در جامعه ما رواج یافته است ) می تواند روی این ساختار اثر سوء بگذارد به حدی که مرد را در جهت خلاف ساختار الهی اش سوق دهد ، باید گفت بلی . و این مسئله احتیاج به اصلاح دارد ، یک اصلاح در سبک زندگی اجتماعی ست که خیلی شما به آن دسترسی ندارید ولی یک اصلاح مربوط به حوزه زندگی خاص خودتان است که می توانید براحتی با اصلاح نقش های اصلی ، تغییرات مضحک و غلط ایجاد شده را برطرف کنید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مسائل خاص