رابطه با همسر


سؤال :

سلام من زنی 47 ساله هستم و همسرم چهل و نه ساله است.ما همدیگر را خیلی دوست داریم و زندگی خانوادگی آرامی داریم . مشکل من اینست که:مدتی است که کارهای همسرم مرا خیلی عصبانی می کند.کارهایی که قبلا هم می کرد یا عاداتی که داشت! مثلا\\\":همسر من مسواک زیاد نمی زند و کمی در بهداشت و آراستگی اش کاهل است و من قبلا هم به او تذکر داده ام ولی او درحالیکه حرف مرا قبول می کند تغییر رویه نمیدهد یا برای مدتی کوتاه .ولی حالا من از کنار او خوابیدن بدلیل بوی دهان یا احساس اینکه مسواک نزده انزجار پیدا کرده ام! او ارتباط مداوم وهرروزه می خواهد ولی من ازاینکه همه ی وقتش را در خانه تلویزیون نگاه می کند-کاری که معمولا می کرد-ناراحت شده و بدم می آید که حتی به من دست بزند!و از اینکه تا به من می رسد با من ور میرود عصبانی می شوم. دلم می خواهد ازاو فاصله داشته باشم-درحالیکه خیلی دوستش دارم و خصوصیات اخلاقی خوبی هم داردواصلا ازمن عیب نمی گیردو....- نمی دانم چرا اینطوری شده ام؟! از این احساسات بدم نسبت به او احساس کلافگی می کنم.نمی دانم چطور با این احساسات کنار بیایم. لطفا کمکم کنید.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم مثل این دخترهای 14 ساله می مانی !! یک زن 47 ساله باید به خوبی یاد داشته باشد چطور مردش را اداره کند و راه بیاندازد و نگهش دارد مثلا بجای اینکه راجع به مسواک با او صحبت کنی کافی بود ببری اش مسواکش بزنی یا وقتی تلویزیون نگاه می کند و تو به او نیاز داری کافیست بروی و خودت را تو ی بغلش بیاندازی و تحریکش کنی خدایی نکرده 47 سالته

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تنبلی