راضی نبودن و توصیه به ازدواج نکردن همسرم


سؤال :

با سلام و خسته نباشید شوهرم هر بار که پسری ازدواج میکند میگوید چه اشتباهی کردید و دیگران چنین فرض میکنند که از زندگیش راضی نیست و من اذیتش میکنم خصوصا پیش خانوده خودش . با اینکه نمیدانم واقعا راضی نیست یا اینکه شوخی میکند و این حرف او مرا بسیار می رنجاند به نظر شما چکار کنم .ازش سوال کنم یا نه.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم این اراجیف عادت مردان است و هیچ اهمیتی نده و هیچ رنجی نبر و بدان که در گفتن آن نیز هیچ پیام نهفته ای ندارند حتی خودت هم بگو . هر وقت پسری داماد شد بگو بیچاره بدبخت شد و اینقدر حساس و تحریک پذیر نباش

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#نارضایتی
سؤالات مرتبط