عکساوفیلم های تحریک کننده


سؤال :

سلام استادآخه وقتی نامزدشدیم کامپیوترش پربودازاین چیزاازهمون موقع بهش گفتم دیگه نبایدنگاه کنه گفت باشه ولی بازم توکامپیوترش دیدم دوساله که عروسی کردیم ولی بازچندبارتوکامپیوتروفلشش دیدم واقعاآزارم میده آخه من تورابطمون هیچ چی براش کم نمیزارم چرابایددنبال ابن چیزابره هفته پبش historyسایتایی که رفته بودونگاه کردم پربودازاون سایتاوقتی هم بهش میگم بهانه میاره الکی میگه مال دوستامه وبعدش هم حرفمون میشه دیگه حرفاشم باورنمیکنم بایدچیکارکنم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم مراجعه آقایان به سایت های با محتواهای جنسی ، هیچ رابطه معناداری با عدم تامین جنسی و یا عدم رضایت از روابط با همسرشان را ندارد این مراجعات ناشی از یک سستی و ضعف است که عمدتا به سستی ایمان و مراقبت فرد از قلب و روح خودش مربوط می شود و اینکه زنان فکر می کنند این مراجعات به معنی جایگزینی مشاهدات جنسی بجای بهره مندی جنسی از همسر و یا نارضایتی از بستر جنسی با زن است ، برداشت غلط و بی ربطی ست کمک شما به همسرتان برای دوری از این مراجعات ، تنها با ایجاد فضای مراقبت و تقوای الهی ممکن است ، نه طرح شکایت و اعتراض و کنترل زن

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تصاویر مستحجن