درخصوص نماز صبح


سؤال :

با سلام و خسته نباشید،چند وقتی است از موضوعی رنج میبرم.از شما راهنمایی میخواهم.در مورد نماز صبح همسرم است.آقام تا دیر وقت سرکاره .نماز صبح من صداش میزنم ولی بلند نمیشه،یا میگه خوندم،حالا که قضا شده و...،از این میترسم قبح گناهش تو زندگیم بگیره.یا برای تنها پسرم اتفاقی بیفته. بگویید چکار کنم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم بدور از فشار و اصرار لازم است خیلی روشن و واضح و مفصل در خصوص رنج زیادی که می بری بگویی و بگویی هم از این وضعیت در اذیتم و هم از اینکه بخواهم بیایم و برایت فشاری باشم و مایل بودم خودت حتی در حد مدیریت دینی من فعال باشی برایش توضیح بده که بود و نبود این مسئله چقدر می تواند روی سطح رضایت و نشاط تو تاثیر بگذارد و بعد از این توضیحات به هیچوجه برای نماز صدایش نکن حتی اگر همه عبادتهایش از دست برود

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#ابراز نیاز