خیانت


سؤال :

سلام اقای دکتروقت بخیرمن 27 ساله هستم وشوهرم 36سال چندوقت پیش متوجه شدم که خانمی رابه مدت 4ساعت صیغه کرده وباهاش ارتباط داشته بااینکه قول داده وقسم خورده که دیگه تکرارنمیشه ولی نمیتونم بهش اعتمادکنم دنیام وباورهام خراب شده دیدم نسبت به شوهرم وحتی بچه هام عوض شده بااینکه شوهرم قول داده که تکرارنمیشه ولی باورندارم اخه دوسال پیش متوجه ارتباط اس ام اس وتلفنیش باخانمی شدم واون بارهم قول داد که تکرارنشه ولی این اتفاق افتاد.بنظرشماشوهرم قابل اعتمادواطمینان هست یانه؟؟میشه دوباره زندگی روساخت یانه؟چطوربایدباهاش رفتارکنم اگه صلاحدیدشماادامه دادن هست؟؟


جواب :

یسم الله الرحمن الرحیم به ایشان توضیح بدهید که وضعیت روحی خود را برای دکتر حبشی توضیح داده ام و دکتر گفته است برای فراهم سازی اعتماد شما جهت انجام یک زندگی آرام و بدون نگرانی و توام با اطمینان ، ضروری ست ایشان حق وکالت طلاق مشروط را به شما بدهد . مشروط بر اینکه چنانچه با خانمی در هر سطحی ارتباط برقرار کرد ، شما بتوانید از این حق طلاق تان استفاده کنید مردی که اعتماد بخشی راست و حقیقی داشته باشد بخوبی این حق را به زن می دهد و کسی که قصد تکرار این رفتارها را داشته باشد به هیچوجه راضی به این کار نمی شود اگر هم نگرانی و اما و اگری دارد با من تماس بگیرد تا برایش توضیح دهم

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#ارتباط با غیر