نداشتن جرات و جسارت لازم در همسرم


سؤال :

با سلام بنده خانمی که با مردی یک سال کوچکتر از خودم ازدواج کردم..انتطارات من از مرد زندگی ام خیلی بیشتر از همسرم هست که اون به دلیل سن کمش نمی تونه براورده کنه مثل داشتن جرات و جسارت . تکیه گاه بودن برام و ...نمیدونم راحل درست برای حل این مشکل چی؟مهم ترین مشکلن اینه که نمی تونم بهش تکیه کنم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم الزاما در ارزش اقتدار و تکیه گاهی مرد ، سن اش ، یا کوچکتر بودنش از زن ملاک نیست چه بسیار مردانی که خیلی بزرگتر از همسرشان هستند و بسیار ناتوان در مدیریت زندگی و چه بسیار مردانی که کوچکتر از همسرشان هستند و بسیار قابل در این مورد . بعید نیست تشخیص شما از عدم تکیه گاهی ایشان درست نباشد و مربوط به همین گمان شما از سن کمترش باشد . در تشخیص این مسئله ارزیابی کارشناس لازم است برفرض که مرد از توانایی لازم در مدیریت زندگی برخوردار نباشد ، راه حل اش بدآمدن شما نیست ، بلکه کمک کردن به تقویت این توانایی ست از اینکه آدم حساس و رنجوری باشید و به گمان های خودتان بسنده کنید اجتناب کنید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تامین نیاز