ضعیف بودن در برابر نه گفتن


سؤال :

با سلام . در پاسخ به جواب شما بهتر سوالم رو این طور مطرح کنم که همسرم در برخورد های اجتماعی بسیار محتاط بوده و از گفتن نه به دیگران خجالت میکشه و به قول عامه در برخورد های اجتماعی خجالتی است . این برخورد همسرم باعث میشه بعضی وقتها در حضور خودش من به دفاع از حقمون بپردازم.این برای من ازار دهنده اس که به خاطر این رفتارش اطرافیان اون رو ساده فرض کرده و ازش سو استفاده میشه.این رفتار همسرم در خانواده اش وجود داره .به تظر شما برای رفع این مشکل راه حل درست چی و من به عنوان همسرش چه کار باید بکنم که بشه این مشکل رو حل کرد؟این رفتار ضعیف اجتماعی اش خیلی وقتها موجب میشه که احساس گنم تکیه گاه خوبی برای من نیست


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم شما باید بجای تخریب و سرکوب و ایرادگیری و برخورد و شکایت کردن ، با سپردن مدیریت زندگی به وی و انجام تشویقهای پیاپی ، میدان های عمل وی را تحریک کنید مثل کسی می ماند که رانندگی بلد نیست و نباید بردش میان شهر شلوغ که رانندگی کند ، باید تمرین اش داد تا ماهر شود . ماهر که شد تریلی را هم می راند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اعتماد به نفس