خست همسر


سؤال :

همسرم در مدیریت اقتصادی خانواده قوی است اما به دلیل برخی موانع مانند داشتن قرض و قسط بسیاری از هزینه های زندگی را رد می کند و می گوید لزومی برای تامین انها نیست. در حالیکه من به عنوان زن یک سری نیازهای مادی هم دارم و این عدم توجه خیلی اذیتم می کند. چه باید بکنم؟ باتشکر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم تعریف تان از خست همسر صحیح نیست خست مربوط به کسی ست که دارد و محل خرج لازم تر هم ندارد ، اما حیفش می آید که خرج کند اما وقتی مرد بیش از درآمدش هزینه قبول کرده به طوری که دارد اقساط آنرا می پردازد ، تعریف خسیس غلط است زن باید بجای توجه به نیازهای دم دستی اش ( که عمدتا ناشی از تحریک اطرافیان و یا چشم هم چشمی های زنانه است ) به رعایت هزینه ها و اقتصاد زندگی توجه کند و بی جهت عاطفه و شورش را به همسر و آرامش وی را به هم نزند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اقتصادی