مردی که هیچ امکاناتی فراهم نمی کند شایسته شکوه هست؟


سؤال :

اقای دکتر به نظر شما مردی که هیچ امکاناتی برای زن فراهم نمیکنه بازم شایسته شکوهه؟مردی که برای هر نیاز زنش میگه به من مربوط نیست برو از پدرت بگیر چی؟مردی که تعریفش از محبت به زن اموال و دارایی پدرزنشه چی؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم این مردی که شما گفته ای ممکن است آنقدر از شکوهی که ریشه اش بود محروم شده است که زندگی نمی کند و مشغول جنگ کردن است همانطور که گفتم : اگر مرد شکوهش فراهم شد تامینش وسیع می شود اگر شکوهش بجا نیامد معامله می کند و زندگی نمی کند اگر شکوهش تباه شد جنگ می کند و می درد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تامین نیاز