عمل نکردن به قول از یک و نیم سال پیش


سؤال :

اگه از دست همسر خود ناراحت باشیم که قولی را از 1 سالو نیم پیش داده . هی عملی نمیشه ووی شرایط رو توضیح بده و اظهار ناراحتی کنه از این مساله و شما (یعنی من) همچنان ناراحت باشید و ناراحتی جز با عملی شدن وعده ای که شاید اصلا محققنشه رفع نشه چکار باید کرد؟؟؟؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم کار هردوی شما غلط است : درخواست دادن و وعده کردن بجای درخواست دادن و وعده دادن باید شما نیازت را و شدت اصراری که به آن داری را برای مرد بدون هیچ حالت حکم کردن و فشار آوردنی توضیح دهی و او هم بجای وعده کردن توضیح دهد که چرا انجامش نمی دهد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#قرار