چرا مردان دیگر راحت خرج می کنند اما شوهر من نه؟


سؤال :

با سلام همسرم مرد بسیار خوبیه همه خواهر و برادراش وخانواده اش رو حمایت میکنه .کلا مردیه که برای نیاز های ماو بچه ها راحت خرج نمیکنه تا حالا نشده یه شاخه گل یا یه کادو از روی عشق بخره برای بچه ها هم همینطور .اما اگه تو شرایطی قرار بگیره برای فامیل خودش با عشق اینکارو میکنه .به نظر شما ایراد از چیه؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم ایراد از روحیه شماست مردی که نیازهایی که مسئولیتش بردوشش نیستند را می بیند ، حتما نیازهایی که بر دوشش هستند را بهتر از آن می بیند اگر تو بهره ای نداری و دیگران اطرافش دارند ، مال این است که آنها به ارائه های مرد واکنش خوب می دهند و تو نمی دهی تو مدام داری ایراد و اشکالش می کنی . تو داری نق می زنی و شکایت می کنی . تو کم می بینی اش و نفی اش می کنی . تو ...

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اقتصادی