الگوی تامین اقتصادی مرد در خانواده


سؤال :

با سلام خدمت استاد گرامی الگوی مناسب برای خرج کردن در زندگی از طرف مرد چگونه باید باشد؟ فرض بفرمایید آقا کارمند است و خانم خانه دار، نظر بنده این است باید منابع مالی به تمام در اختیار مرد باشد. 1- مقداری جهت هزینه های جاری خانم در ماه در اختیارش گذاشته شود (مثلا 100 الی 200 هزار تومان بسته به توان مرد) 2- هزینه های مربوط به خریدهاو نیازها که از وظایف مرد است مثلا خانم ها لیستی جهت خرید میدهند و اقا تامین میکند3- اگر خانم متکفل خرید وسایل برای منزل یا مثلا پوشاک برای فرزندان شدند از آقا تامین میخواهند و اقا از منابع مالی این را تامین میکنند4- باقی هزینه های مرتبط با مسکن و برنامه ریزی برای تامین وسایل و خدمات مورد نیاز در زندگی ... و سوال دیگر به نظر بنده در زمان عقد نیاز است تا آقا اگر توانمند هستند بخشی از نیاز اقتصادی خانم را تامین کنند این کار اگر اصلش درست است بهتر است با خرید وسایل مورد نیاز باشد یا وجه نقد یا هردو .... متشکرم از جهاد علمی و فرهنگی شما اجرکم عندالله


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم مدیریت مالی با مرد است و زن باید از مدیریت مالی و اطلاع از میزان و نحوه کسب مالی مرد در امان و جدا باشد و مرد باید نسبت به تامین های زن و زندگی دارای چند ویژگی باشد تا زندگی برای مرد و زن در حوزه تامین معیشتی در یک تعادل رضایت بخشی قرار بگیرد : 1 - اینکه مرد گشاده دست و سخی باشد و در تامین نیازهای زن و زندگی همت داشته باشد و لطفش را به موقع عرضه نماید 2 - زن برای طرح نیازهایش مجبور به شرح نیازها یا قانع کردن مرد نباشد . یعنی مرد در برابر نیازهای زن برای چه و چرا و چه خبر است و لازم نیست و بشود برای بعد و مثل اینها نداشته باشد 3 - مرد گمان نکند که تنها نیازهایی قابل تهیه کردن هستند که مورد تایید مرد باشند و بر حسب میزان شوق و تمایل زن ، تامین ها را فراهم کند ، نه رای خودش 4 - در تامین ، اولین مسئله ای که مرد باید توجه به آن داشته باشد ، ایجاد امنیت روانی زن باشد 5 - زن برای نیازهای مالی که دوست دارد بدون اطلاع مرد هزینه کند ماهانه داشته باشد و مرد پیگیر هزینه کردهای زن نباشد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اقتصادی