پرهیز همسرم از خرید های جزء به بهانه خریدهای اساسی


سؤال :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام وعرض اذب 1/در جلسات خواستگاری در رابطه با روابط جنسی و تمکین زن صحبت کردیم وهمچنین حقوقی که زوجین نسبت به یکدیگر دارند که نفقه ومهریه در قبال تمکین واجازه از حقوق زن است شما در جواب سوالات که تامین هزینه ها در دورن عقد به عهده ی خانواه ی زن است ولی زنی که هر وقت همسرش نیاز داشت وپاسخ داد چطور تامین هزینه از نظر شرعی با کیست؟ایا این رفتار من در قبال نیازهای همسرم درست است؟ به دلیل شرایط منزل ما من خانه پدر شوهرم هستم بیشتر برای اینکه در کنار همسرم باشم در دوران عقد. همسرم در خردذ لباس ولوازم ارایش که برای جذابتر شدن برای همسرم احتیاج دارم سختگیری میکند ومیگوید به دلیل خانه ذار شدن است.میترسم این رفتار بعد از عروسی هم ادامه داشته باشد کلا خانواده ی همسرم به در خرجکرد سختگیر هستند وهمسرم میگوید ار بقیه خانواده ولخرجتر است.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم ارسال شما دوتا موضوع دارد : یکی اینکه وظیفه شرعی تامین نیازهای زن و مرد در دوران عقد به عهده کیست و چطور است . و دیگر نوع رفتاری که همسرت دارد در مورد اول : این عرف نگهداشتن در دوره عقد ، یک تکلیف و برنامه و مقدمه حتمی نیست و زن می تواند بعد از عقد شرعی ، به تمامه در اختیار مردش باشد بشرط آنکه مرد هم نفقه لازم و ابزار معیشت زن را فراهم کند . مثلا اگر مردی امکاناتش آماده بود می تواند بعد از قرائت خطبه عقد ، زنش را بردارد و به منزل خودش ببرد . اما در این عرفی که دوران عقد دارد و مرد آمد و شدش به منزل خانواده همسرش با ملاحظاتی روبرو ست و عموما تمکین زن و مرد هم محدود به رعایتهایی ست ، مرد شرعا مکلف به تامین نیازهای زندگی زن نیست و همه ارائه هایش ، لطف محسوب می شود . که البته مرد باید بداند که هرقدر در این دوران لطفش به زن بیشتر و فراگیرتر باشد ، انس بهتری بین خودش و زن برقرار می کند اما در مورد مسئله دوم : اگر مرد در پرهیز از مخارج مصرفی جاری ، بدنبال نایل آمدن به وسایل ضروری زندگی ست ، مرد درست و خوبی ست و زن باید این مسئله را در مرد تقویت کند . مثلا مردی می گوید بجای آینه و شمعدان و یا مخارج اضافی و غیرضروری ، دنبال خرید زمینی باشیم و وسیله ای بگیریم مراقب باش مرد آینده بین و مسئولیت شناس را با ترجمه های غلط خودت دنبال دم غنیمت شماری و لذت جویی بدون نگاه به آینده نفرستی!

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تامین نیاز