زن سرکار می رود و مرد درخانه بازی می کند


سؤال :

باسلام خسته نباشیدخدمت شمامن دخترخاله ای دارم خارج ازکشورزندگی می کنه همسرش درخانه استراحت می کنه وخانم سرکارمی ره پول داره برای زندگی شون همسرش کارنمی کنه همش توخونه بازی کامپیوتری انجام می ده یاخوابه پدرش هم ثروتمندمی باشدولی دخترخاله من معممولی هستن به نظرشماچه کاربایدبکنه


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم وقتی زن شاغل است مرد را سست می کند اگر مقدور است همان فرصت شغلی را به شوهرش واگذار کند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#بیکاری