اعتیاد پدر


سؤال :

باعرض سلام وخسته نباشیدضمن تقدیروتشکراززحمات جنابعالی مادرخانواده خود با پدرمان دارای مشکلات زیادی هستیم که سالهات با این مشکلات دست وپنجه نرم می کنیم که این مشکلات عبارتند از اینکه پدرمان اعتیاد به موادمخدردارندوسرهیچ کاری هم نمیرند ودائمابهانه مریض بودن رامی گیرندودرروابط عاطفی بافرزندان خود نیزخیلی کوتاهی می کننددرحدی که هیچ یک ازبچه هاتاکنون احساس این رانکردند که یک پدری هم دارند ودرخونه به هیچ عنوان باکسی حرف نمی زنندوبه مشکلات وخواسته های فرزندان خود رسیدگی نمی کنند وبارهابه بچه هاگفته که اصلاآینده شمابرایمن مهم نیست ودائمامادرم وبچه هاراعذاب روحی می دهد ومادرم حیلی حرص جوش میزند وهمچنین پدرمان اصلا به نظافت شخصی ووضع ظاهری خوداهمیت نمی دهند وهرچه مادرم ودیگراعضای خانواده تذکرمی دهند فایده ای ندارد ودرخانواده اصلاروابط با فرزندان برقرانمی کند ومثل یک مرده متحرک می باشد ودائما ازخانه وخانواده خودش فراری است ومانمی دانیم با این همه مشکل باپدرمان چگونه زندگی کنیم تاالان هم فرصت های زیادی به ایشان داده ایم ولی فایده ای نداشته است آقای دکتر خواهشمندیم کمک مان بفرمایید تازندگی مان ازاین شرایط زجرآور نجات پیدانماید باتشکرفراوان


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم بجای حرص خوردن و رنج بردن ، لازم است همه خانواده ( والدین بابا و مامان ، دایی ها ،عموها ، عمه ها و ... ) باحضور بابا بنشینند و نسبت به اصلاح بابا یا تصمیم گیری نسبت به بقا یا قطع این زندگی تصمیم گیری کنید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اعتیاد