عدم اطمینان به همسر و بلاتکلیفی


سؤال :

من اکنون اصلا روحیه خوبی ندارم،مردی که فکر میکردم برای من می تواند تکیه گاه مطمئنی باشد یکسال تصمیم داشته مرا طلاق دهد،دیگر آن اطمینان اول را به او ندارم . نمی دانم شاید در زندگی هم اتفاقی بیفتد و اشتباهی از من وخانواده ام سر بزند آیا باید به خاطر مسائل کوچک آدم طلاق بگیرد؟!نمی دانم چه کار کنم؟با او حرف بزنم؟ یا با همین حالت بلاتکلیفی و عدم اطمینان به زندگی ادامه دهم؟شما پیشنهاد می دهید چه کار کنم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم لازم است شما بجای اینقدر حساس بودن به ایجاد تغییرات لازم برای بهبودی زندگی و رابطه با شوهر فکر کنید . اگر کسی از نمک غذای شما ایراد بگیرد ، باید ظرف غذا را از جلویش برداشت و یا غذا را دور ریخت؟!! مرد از چیزی در رفتار شما یا خانواده شما رنجیده خاطر بوده است . که یا محق بوده و یا نبوده . شما باید عامل رنجش را شناسایی کرده در صورت محق بودن مرد به رفع آن اقدام کنید و اگر محق نیست با توضیح متین و آرام و توام با محبت تان ذهنیت وی را اصلاح کنید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#ابراز نیاز