برخی بد رفتاری های شوهر


سؤال :

سلام وقت بخیر در پاسخ سوالم با موضوع برخی بد رفتاری های شوهر گفته اید پاسخ ارسال شد به کجا ارسال شده؟ از کجا پاسخ را ببینم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اول... بسم الله الرحمن الرحیم اولین دریافت صحیح شما از ابراز ناراحتی های همسر بایدپی بردن به وجود رنجش و شکایت در ایشان باشد . یعنی بجای آنکه از اعتراض ها و اشکالات ایشان رنجیده خاطر شوید لازم است به مسایلی که موجب رنجش شده توجه کنید . مرحله بعد آن است که لیست عوامل آزاردهنده مرد بطور حقیقی شناسایی شوند و در نهایت به ارزیابی شکایت ها توسط یک واسط امین دستیابی پیدا کنید . یعنی شما باید به همسرتان بگویید : از ایرادهای شما نسبت به خود و خانواده ام متوجه شدم چیزهایی شما را می رنجاند و می خواهم لیست کاملی از آن موارد را برایم بنویسید . پس از اقدام مرد به هیچ دفاعی نپردازید و بجای آن اگر توضیحی دارید که می تواند به روشن شدن موضوع کمک کند اقدام کنید و و در آخر می توانید بواسطه تفاوت در انتظارات و قضاوت نسبت به رفتارها که کدام باید دنبال شود : رفتارشما یا شوهر و یا اقدام سومی ؟، لازم دارید از واسط امین کمک بگیرید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#طرح مسئله با شوهر