خانواده


سؤال :

راستشو بخواین می دونم یه کم شکاک شدم اما دیدم داره یواشکی یه چیزایی می بینه دیدم که فیلم هایی رو دانلود می کنه به خاطر همین هیچ وقت خاطرم راحت نیست نمی دونم شاید توی آقایون طبیعیه و من خبر ندارم باشه زندگیمو می کنم و بیخیال میشم این بهترین روشه


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم بجای رنج بردن و پریدن به خودت ، شدت رنجت را از این مسئله ، بدون اعتراض و شکایت و بدرفتاری با شوهر ، برایش توضیح بده و عاجزانه از او طلب کمک کن

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#طرح مسئله با شوهر