رفتاردرست باشوهر


سؤال :

باسلام اقای دکترمن زیادبه شوهرم گیرمیدم وقتی جایی میره وبرمیگرده سوال وجوابش میکنم کجابودی چیکارکردی باکی بودی چرادیراومدی وازاین سوالا؟اخه شوهرم قبل نامزدی قلیان میکشیدحین نامزدی این موضوع روبمن گفت ومن گفتم که بایدترک کنی چون واقعاناراحتم میکنه اونم گفت باشه کم کرده ولی ترک نکرده توی نامزدی فهمیدم که چندباربعد سرکاردیرمیومده حالام من یه جورایی بی اعتماد شدم وشک میکنم احساس میکنم ازاین پرس وجوی من خسته شده خودمم واقعاازیت میشم بایدجکارکنم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم پرسیدن و پیگیری های شما منجر به هیچ کنترل و اداره رفتار ایشان نمی شود . و تنها نتیجه ای که دارد دلخوری و تدریجا کاهش عاطفه همسر به شماست . در اشکالات رفتاری شوهر بجای آنکه موضع کنترل و شکایت و ایراد و نق و برخورد بگیرید ، کافیست میزان نگرانی و التهاب تان را توضیح دهید و تصمصم گیری را بگذارید به عهده او . مثلا شما باید به شوهر توضیح دهید که چه حالی پیدا می کنید و چقدر بیتاب می شوید و از چه چیزی به هم می ریزید و پس از آن از رفتار قبلی خودتان شکایت کنید و توضیح دهید که :این نگرانی و بی تابی باعث می شود اینقدر بد و آزاردهنده به جان تو بیافتم

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#طرح مسئله با شوهر