فقط وقتی طبق خواسته اون رفتارکنم خوبم


سؤال :

سلام استادگرامی وقتتون بخیر بارهادرمورداحساساتم بدون حتی یک ذره گله وشکایت صحبت کردم ولی پذیرانیست یاقهرمیکنه ویااینکه عصبانی میشه . فقط وقتی طبق خواسته اون رفتارکنم خوبم وگرنه زن خوبی نیستم جوابشم اینه که مثلا من دوس ندارم فلان لباسوبپوشی نمیخام زیادبریم خونه مامانت .. نمیخام بری فلان جا وقتی هم دلیلشومیپرسی میگه چون دوس ندارم به نظرهمسرم مامشکلی نداریم واینایی که من میگم اختلاف سلیقس ودرصورتی که من گوش به حرفش بدم درست میشه استقلال واعتمادبه نفسموبه کل ازدست دادم خیلی زودعصبانی میشه وموقع عصبانیت هرکای میکنه منم همش گریه میکنم حتی نمیذاره گریه کنم میگه اعصابموخوردمیکنی . لطفاخودتون راهنمایی کنید


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم برایش توضیح بده که این وادارسازی های تو می تواند تسلیم شدن من را ایجاد کند ولی نمی تواند رضایت و شوق مرا فراهم کند . باید بدانی باهر باری که سخت می گیری و وادار می کنی در من رنجشی بزرگ ایجاد می کنی که می ترسم این رنجش ها با بزرگ شدن های پیاپی شان مرا از تو دور کند . توضیح بده اینها صدای استمداد و التماس من است برای رسیدن به حس رضایت و شوق به تو . کمکم کن

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#ابراز نیاز