همیشه این مسائل روتودلم میریختم


سؤال :

من توی زندگی همیشه به همه چیز قانع بودم باهمه چیز ایشون کنار اومدم. هیچ وقت برام شارژنمیخرید درصورتی که میدیدم دوستام دائم شوهرشون براشون شارژمیفرستادن.حتی گاهی اوقات که ایشون شارژنداشت وپیام نمیدادمن براشون میفرستادم. همیشه من دنبال ایشون دویدم ونگران ایشون بودم.حتی هروقت بهشون میگفتم مریضم فقط میگفتن خداشفابده حتی نمی پرسین من برا دکتر پول لازم دارم یانه همیشه این مسائل روتودلم میریختم وبه خانواده ام هم نمیگفتم.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم یک چیز مهم را یاد بگیر : با گمان هایت شوهر و رفتارهایش را تحلیل نکن از خودش بپرس و علت رفتارهایش را جویا شو

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#ابراز نیاز