شوهرم حاضر به مشاوره نمیشود


سؤال :

سلام شوهرم حاضر به مشاوره نمیشود.چطور راضیش کنم.اگر راضی شد چه وقت تماس بگیرد که زیاد مزاحم نشویم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم با نرمی و عاطفه متقاعد کنید و بصورت نیاز خودتان معرفی کنید زمان مشخصی ندارد و هر وقت مقدور باشد جواب میدهم

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#طرح مسئله با شوهر