بددهنی


سؤال :

اقای دکترایشان بسیاربددهن هستند وکم پیدا میشود جمله ای رو بدون به کاربردن حرف های رکیک استفاده کنن بهش میگم این ریشت حرمت داره خیلی ببخشید امامیگه ...به این ریش


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم با مهربانی و عاطفه یاری اش کنید این عادت زشت را ترک کند . از بحث و مجادله با وی پرهیز کنید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#ابراز نیاز