زودعصبانی شدن همسر و دیر بخشیدن افراد


سؤال :

با سلام و ادب، همسرم دو صفت بارز دارند که شدیدا به آن پایبندند اول نماز اول وقت و دوم کسب حلال ،در کنار آن کمک به امور منزل در هر زمینه ای از آشپزی گرفته تا بچه داری و ...ایشان در کنار تمام خوبیهایشان چند صفت دارند که آزارم میدهد خواستم بدانم آیا با تکیه بر این داشته ها میتوانم احساس خوشبختی کنم؟ 1 خیلی زود عصبانی میشوند2 رفت و امد زیاد و جمعهای شلوغ خانوادگی را دوست ندارند3محبتشان رازبانی به من ابراز نمیکنند3اگر از کسی ناراحت شوند یا اصلا نمیبخشند یا خیلی دیر میبخشند


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم بجای بحث کردن و یا بی ارزش کردن امتیازهایش بخاطر این ضعف هایی که دارد ، زن خوبی باش و برایش توضیح بده که تو که خوبی های بی نظیری مثل نمازت ، رزق حلالت و این محبت و لطفی که به من و زندگی می کنی ، داری ، الگو هستی آنچه من گاهی از اطراف تو شنیده ام این است که ایراد به این ضعفها می گیرند و من غصه می خورم که خوبیهای درشت تو پشت این اشکالات که می دانم هیچ دفاع و میل واصراری هم خودت به آنها نداری ، گم می شود و بگو برای اصلاح آنها هر کمکی که از دستت برآید انجام میدهی

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#ابراز احساس
#عصبانیت
#محبت