مشاجره با همسر


سؤال :

با سلام جناب آقای دکتر الان که دارم این سوال را می نویسم کاملا از همه جا ناامیدم چون واقعا هر جوری با شوهرم رفتار کردم نتیجه عکس گرفتم. مشکل اینجاست که همسرم در خانواده ای شدیدا منتقد کننده بزرگ شده و کاملا منفی نگر است من اینا رو با کمک کلاس ها و سایت هایی که خوندم متوجه شدم. هر وقت کار خوب و مورد پسندش انجام بدی هیچ حرفی نمی زند و فقط دنبال ایرادات می گرده و به محظ مشاهده ایراد با بد اخلاقی تمام و با طعنه و کاملا با بی احترامی گوشزد می کنه که واقعا منو اذیت می کنه که این موضوع باعت مشاجره شدیدمان می شه. خیلی ناراحتم البته خودمم خیلی افسرده شدم.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم بجای آزرده شدن ، یاد بگیر که ایرادهای مرد به معنی اشکال گیری و دفع زن نیست ، به معنی انتقال پیام و درخواستشان است ، که البته روش مناسبی برای زن نیست تو بجای رنج بردن از حرفش به پیامی توجه کن که در ایرادش نهفته است ضمنا اگر صددرصد حق با تو باشد و صددرصد اشکال با مرد ، مشاجره کردنت با وی کار بشدت غلط و مردشکنانه ای ست برای اینکه اثر مشاجره هایت را بر مرد و زندگی ات بشناسی برایت لازم است بسته آموزشی مرا با عنوان " مدیریت روابط در خانواده " ببینی این بسته را از طریق قسمت فروش همین سایت می توانی تهیه کنی

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مشاجره