کم محلی همسرم به من


سؤال :

طی دوهفته گذشتع چندین مرتبه بحث بین من وهمسرم پیش امده والان احساس میکنم همسرم دوستداشتنش بمن کمترشده ومیلی بمن نداردوناراحتی من برایش مهم نیس.چگونه رفتارکنم تا بمن وابسته ترازقبل ومهربانترشود؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم مشاجره و گیر دادن ها دلسردی و خستگی می آورد ، حتی اگر صد درصد حق با شماست ، منطقی و عاقلانه این است که بخاطر دوری از سردی و تیرگی روابط زوجین که برای خانم ها این سردی بسیار رنج آور است ، از مشاجره ها پرهیز کنید و سعی کنید آن علت های حتی پنهان عصبانیت های همسر را کشف کرده و از طرف خودتان تلاش کنید آن علت ها ایجاد نشود ، (عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود) چند روز نمی گذرد که خواهید دید همسرتان به شما مهربان تر شده است و زندگی تان شیرین تر.

عکس مشاور
مشاور: روح الله امامی پور

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها: