مشاوره ازدواج


سؤال :

سلام و عرض ادب.بنده فاطمه هستم.خواستگاری دارم که از همه لحاظ باهم تطابق داریم.خانواده اخلاق عقاید تحصیلات مادی معنوی.چندین ساله هم با هم آشنایی داریم هم خانوادگی همو میشناسیم.تنها اختلاف محل زندگیه که من نمیتونم برم شهرستان.افسرده میشم شهرستان به شدت.


جواب :

سلام -اگر شما خواستگاری دارید که دینداری و اخلاق او شما را راضی می کند و ازنظر اعتقادی ،هم فکر هستید و به دل شما هم نشسته است وظاهر او را پسند کرده اید بهتر است بعد از تحقیقا ت کامل به او جواب مثبت دهید . چون شما با هر کسی که ازدواج کنید حتما 30 درصد مشکل و بدی را خواهد داشت ،و بدی ایشان این است که باید در یک شهر دیگر با ایشان زندگی کنید و این مشکل ،بعد از اینکه همسرتان را بهترین دوست خود دانستید و فرزندان صالح در زندگیتان امد دیگر دلتنگی و افسردگی را در زندگی نخواهید دید .

عکس مشاور
مشاور: محمد محجوری

email mahjoori@iran.ir

کلید واژه ها:


#تردید