روابط جنسی دوران عقد


سؤال :

Mohammadmehdi: سلام خسته نباشید در روابط جنسی در دوران عقد هم دخول امکان پذیر نیست (فرض بر عدم رضایت دختر خانم)، هم اینکه به طور کلی رابطه از پشت هم حرام است، بهترین رابطه جنسی در دوران عقد که هر دو طرف ارضا بشوند چگونه است؟


جواب :

توصیه ما ملاعبه بازی وقراردادن بین ران بدون دخوله تا طرفین ارضاع بشن

عکس مشاور
مشاور: مهدی یار علامی

email mahdiyar270@yahoo.com

کلید واژه ها:


#روابط
#جنسی