ادامه تحصیل


سؤال :

نزدیک 2 سال است که در دوران عقدم همسرم به من قول داده بود که درسش را ادامه دهد از طرفی هم خانواده ی من به شدت پیگیر ادامه تحصیل همسرم میباشند ولی همسرم الان در ادامه ی تحصیلش مقاومت میکند از هر دری وارد میشوم تا قانعش کنم که باید درسش را ادامه دهد آخر کارمان به بحث کردن میکشد .چه کنم تا او درسش را ادامه دهد.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم ادامه تحصیل همسر یقینا آن قدر مهم نیست که عزت او زیر سوال برود و به تنش ها برسد و این تقریبا یک مساله شخصی است اصلا سر این موضوع با ایشان گفتگو نکنید و از خانواده خود هم بخواهید به این موضوع دامن نزنند و به آن ها بگویید که اصل زندگی مهمتر است یا ادامه تحصیل ؟!! فرصت تحصیل همیشه هست بهتر است بیش از متمرکز شدن به ادامه تحصیل به علت هایی که همسرتان کم انگیزه شده اند بپردازید و حتی با ایشان به یک مشاور حضورا مراجعه کنید و در ضمن دوران عقد 2 ساله یکی از علل می تواند باشد موفق باشید

عکس مشاور
مشاور: روح الله امامی پور

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#مقاومت
# ناراحتی