شک دارم شوهرم معتاد شده


سؤال :

سلام منوشوهرم ۲ساله که عقد هستیم،من چندماهی هست که به او شک کرده ام که معتادشده است،۳-۴ماه پیش خیلی او را کنترل میکردم ومدام دعوا داشتیم اما الان۱-۲ماه است که کنترلش نمیکنم،اما ذهنم مشغول ومشوش است،به نظرشما بهترین راه چیست؟؟میدانم که گاهی فکرهایم رو رفتارم تأثیرمیگذارد و بدخلق میشوم،ومیدانم تانفهمم معتاد شده یانه آروم نمیشوم،باید چه کنم؟؟رفت وآمدش به بیرون زیاد است وگاهی دهانش بوی دود وتریاک میدهد...


جواب :

سلام بجای هر شک وشبهه وبداخلاقی با شوهر اورا راضی کنین آزمایش بده تا تکلیفتون روشن بشه شیطون رو هم بیشتر لعنت کنین تا زندگیتونو خراب نکنه

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها:


#شک
#اعتیاد