غرور همسر


سؤال :

oOoSaeedehoOo: سلام ببخشید من 2 ماهه عقد کردم تو این دوماه همسرم تو موقعیت های مختلف چندبار بمن گفته من از هر لحاظی چیزی برات کم نذاشتم من هم یک بارم صبرم سر آمد گفتم من در خانه پدرم هم چیزی کم نداشتم و فلانی هم برای زنش عقد گرفته و مسافرت رفته اند... او از حرف من خیلی ناراحت شده و بتنهایی هم مشاوره رفته ، بمن میگوید مشاوره گفته که همسرم حرف اشتباهی نزده بمن می گوید تو غرور مرا له کرده ای در صورتی که او اول اینکار را انجام داده میخواستم لطفا راهنمایی کنید ، کدام یک اشتباه میکنیم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم احتراما هر دو اشتباه کردید با منت گذاشتن سر همدیگر صفای رابطه عاشقانه خود را کدر و تیره نکنید و نگذارید همسرتان اقتدار و غرورش خدشه بردارد چه برسد به اینکه بشکند تحملتان را بیشتر کنید و بدی های همسر را با بدی پاسخ ندهید . از بدی های او گذشت کنید تا عیب های خودتان برملا نشود. و بدانید چیزی که زندگی را شیرین می کند تحمل ها و گذشت هاست.

عکس مشاور
مشاور: روح الله امامی پور

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#غرور