دعوا در پیاده روی


سؤال :

با سلام خدمت جناب دکتر حبشی آقای دکتر دیروز با شوهرم به جلسه ای رفته بودیم پس از پایان جلسه من به عنوان یک پیشنهاد از شوهرم پرسیدم:پیاده برویم؟ و او گفت برویم در راه به سینمایی رسیدیم و او گفت برویم سینما من گفتم نزدیک وقت اذان است برویم به نماز برسیم در راه من پرسیدم آیا موافق است که در ضمن حرکت مغازه ها را نگاه کنیم؟ که دعوایمان شد و او گفت پیشنهاد من برای پیاده روی آمرانه بوده و من او را درک نمیکنم که خسته است و ... آقای دکتر من باید چه کنم؟چه جوری پیشنهاد بدهم و درخواست کنم که اینجوری نشود؟ لطفا راهنماییم کنید با تشکر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم راست گفته . نه تنها پیشنهادت آمرانه بوده که مخالفت هم کرده ای (با سینما )، دستور هم داده ای (نماز )، تعیین هم کرده ای (تماشای مغازه ها ) کافی بود می گفتی خیلی دلم میخواهد قدری پیاده راه برویم و مغازه ها را ببینم پیش از آنکه وقت نماز را از دست بدهم و بکنیم یا نکنیمش را می گذاشتی به عهده او

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تفریح